Thursday, January 20, 2011

Ciri-ciri Kepimpinan Islam

Kepimpinan adalah suatu seni muamalah yang bertabiat kemanusiaan, yang dengan kepimpinanlah kita mampu mempengaruhi manusia ke arah satu-satu matlamat.

Islam meletakkan persoalan kepimpinan sebagai persoalan yang sangat besar. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyentuh persoalan kepimpinan samada secara langsung mahupun tidak. Persoalan kepimpinan diletakkan sangat tinggi di dalam Islam, hinggakan pemimpin yang berlaku adil dijanjikan Allah kemuliaan yang sangat besar.

Sabda Nabi SAW sebagaimana yang dilaporkan oleh Imam Tirmizi :
"Orang yang paling disayangi oleh Allah pada hari kiamat dan paling rapat kedudukannya dengan Allah kelak ialah para IMAM YANG ADIL".

Dan begitulah sebaliknya pula bagi pemimpin yang tidak berlaku adil dan khianat dalam melaksanakan amanah, dijanjikan dengan azab siksaan dan kemurkaan Allah SWT.

Sabda Nabi SAW, daripada Ma’qal bin Yasar RA :
“Tidak ada seorang hamba yang Allah menyerahkan kepadanya urusan rakyat kemudian dia mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, melainkan HARAM ke atasnya Syurga”

Bahkan, kepimpinan di dalam Islam, tidak hanya terbatas kepada jawatan-jawatan khusus atau pangkat-pangkat tertentu. Falsafah kepimpinan Islam juga, tidak terbatas kepada pentafsiran-pentafsiran sempit para akademis dan bijak pandai Barat. Islam tidak mengehadkan kepimpinannya hanya kepada organisasi dan jawatan. Tanpa jawatan dan kedudukan, seorang Mukmin yang memahami agamanya, boleh sahaja menjadi pemimpin yang agung.

Kepimpinan adalah mengenai pengaruh. Kepimpinan Islam adalah mengenai kemampuan mempengaruhi manusia untuk berada di landasan Islam yang sebenarnya. Manakala pengaruh adalah hubungan kita dengan seseorang dan hubungan tersebut memberi bekas kepadanya. Justeru, kepimpinan Islam, selain daripada bermakna cara-cara memimpin mengikut aturan Islam, juga membawa makna, kemampuan seseorang Mukmin untuk mempengaruhi persekitarannya (manusia dan suasana) supaya ‘terpengaruh’ dengan Islam.

Apabila berbicara soal kepimpinan, kita mestilah memahami betapa besarnya perkaitan dan kedudukannya pada Islam. Justeru, terdapat beberapa perkara yang perlu kita fahami sejelas-jelasnya:

Pertama, bahawa Islam itu adalah agama Jemaah, agama Kumpulan.
Usaha-usaha besar dan penting di dalam Islam adalah secara berjemaah. Misalnya, Solat. Bukankah solat yang terbaik, dan sangat-sangat ditekankan Baginda Nabi SAW ialah solat secara berjemaah?

Sabda Nabi SAW sebagaimana yang dilaporkan Imam Bukhari :
“Solat BERJEMAAH terlebih afdhal berbanding solat berseorangan sebanyak 27 darjat”

Manakala, as-Syahid Syeq Qutb, di dalam Tafsir Fi Zhilalil Quran (yang sebahagian besarnya dikarang sewaktu as-Syahid terpenjara di sebalik jeriji besi kerajaan taghut yang zalim Mesir, di bawah pemerintahan kuku besi Jamal Abdul Nasser), menegaskan bahawa perlunya wujud satu jemaah atau thaifah (kumpulan) untuk menjalankan amanah Amar Maaruf dan Nahi Munkar sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah Ali-Imran ayat 104 :

“Dan hendaklah ada di antara kamu satu PUAK/KUMPULAN yang menyeru kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyeru berbuat segala perkara yang baik serta melarang segala perkara yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”

Dan untuk lebih jelas lagi, Islam adalah agama yang menuntut ummat untuk bersatu di dalam jemaah berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa’ie dan Ibnu Hibban (menurut al-Hakim, dikira sahih menurut syarat Imam Bukhari) :

“Barangsiapa yang memisahkan dirinya daripada Jemaah sekadar sejengkal, sesungguhnya ia telah menanggalkan Islam daripada lehernya, sekalipun ia bersembahyang, berpuasa dan menyangka dirinya seorang Islam”

Lalu, SA Umar al-Khattab menegaskan perkaitan antara Jemaah dan Kepimpinan sebagaimana kata-katanya yang masyhur, yang diceritakan oleh Imam Bukhari :

“Tidak (tertegak) Islam tanpa adanya JEMAAH, tidak (berdirinya) jemaah melainkan dengan KEPIMPINAN (Qiyadah) dan tidak (bermaknanya) kepimpinan tanpa ketaatan”

Kedua, bahawa seorang Muslim (tetaplah) mesti memimpin, sekurang-kurangnya memimpin sebuah rumah tangga ataupun setidak-tidaknya, dirinya sendiri.

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :
“Setiap kamu adalah penggembala (PEMIMPIN), dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya ”.

Kepimpinan adalah Fitrah. Menolak kepimpinan bererti melanggari Fitrah manusia yang diciptakan Allah SWT. Hal ini tidak perlu diperjelaskan lagi. Tiada siapa yang menolak atau berjaya menolak kepentingan persoalan kepimpinan dalam kehidupan.

Ketiga, bahawa orang-orang Islam mestilah berikat dengan kepimpinan meskipun di dalam urusan yang kelihatan kecil.

Sabda Nabi SAW :
“Apabila keluar musafir oleh tiga orang hendaklah mereka melantik salah seorang daripadanya menjadi KETUA

Keempat, bahawa kepimpinan adalah amanah. RasuluLlah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar yang direkod oleh Imam Muslim :

“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah sedangkan (kepimpinan) adalah satu amanah pada hari Kiamat merupakan satu kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan menunaikan kewajipannya dengan sebaik-baiknya”

Kelima, bahawa Islam telah meletakkan kaaedah-kaedah yang tertentu, syarat-syarat tertentu supaya kepimpinan Islam dapat diisi dengan sebaik-baik yang boleh. Para Ulama’ membuat penelitian yang rapi dan teliti yang diletakkan ke atas calon kepimpinan.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Qasas, ayat 26 :
“...sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang KUAT lagi AMANAH

Firman Allah SWT di dalam Surah Yusuf, ayat 55 :
“Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir) kerana Sesungguhnya aku adalah orang yang PANDAI MENJAGA (Amanah), dan BERPENGETAHUAN

Telah kita ketahui bahawa, kepimpinan adalah amat penting, dan juga merupakan amanah yang amat besar, apatah lagi memimpin ummat kepada Islam hakiki. Sebarang kesilapan ataupun kecuaian, hanya akan menatijahkan kesan yang amat buruk dan dahsyat, menjadi bencana kepada ummat keseluruhannya.

Para Ulama’ dan Fuqaha’ telah memberikan panduan yang secukup-cukupnya kepada kita, di antaranya ialah, tidak harus dipilih pemimpin melainkan daripada kalangan mereka yang :

1. Lelaki

2. Muslim, baligh dan berakal

3. Ilmu yang mencukupi (munasabah pada tanggungjawab/jawatan/peranan/fungsi)

4. Adil

5. Yang bebas (bukan hamba)

Syarat-syarat ini telah diperketatkan lagi dengan beberapa perkara dan diperkemaskan lagi tafsiran-tafsiran syarat di atas, menurut jawatan/peranan yang dikehendaki. Para Ulama’ juga menerangkan bahawa, oleh kerana pemimpin bagi ummat Nabi Muhammad SAW, adalah penyambung perjuangan dan kepimpinan Baginda Nabi SAW, maka syarat-syarat amanah, fathanah, siddiq dan tabligh mestilah dipunyai oleh kepimpinan Islam.

Di sana pula, ada syarat-syarat yang lain yang mesti diambil perhatian, iaitu keahlian/kebolehan yang baik, dari segi kepakaran pengalaman dan lainnya, ditambah dengan syarat kesempurnaan anggota pancainderanya yang lima.

Oleh kerana menjadi pemimpin, ertinya berkuasa, dan kekuasaan yang ada hendaklah digunakan kepada kebajikan semata-semata dan seorang Pemimpin Islam mestilah baik dan selamat daripada sifat tamak haloba. Dan kepimpinan itu mestilah menjauhi daripada segala yang boleh meragukan.

Menyedari hakikat bahawa kepimpinan ialah merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar serta mengggerunkan, maka, para Ulama’ telah meletakkan sifat-sifat yang tertentu yang sepatutnya ada pada seorang Pemimpin. Ini kerana, pemimpin ialah contoh ikutan atau qudwah kepada anggota dan orang lain. Manakala, contoh ikutan terbaik untuk seseorang pemimpin ialah diri RasuluLlah SAW sendiri.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Ahzab, ayat ke-21 :
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) RasuluLlah itu suri teladan yang baik bagimu, (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (berIman kepada) hari Kiamat dan dia banyak menyebut (mengingati) Allah”

Di sana terdapat beberapa ciri-ciri, sifat dan akhlak yang perlu ada pada seseorang Pemimpin :

1. Ikhlas kepada Allah dan benar-benar mahu keRedhaanNya dalam setiap gerak kerja. Tanpa Ikhlas, maka sia-sialah segala usaha dan tidak dipandang Allah SWT kelak, dan hendaklah juga dibersihkan daripada sifat, riya’, ‘ujub, mahukan kedudukan pangkat dan sanjungan.

2. Fikiran yang cerdas, bijaksana, pengalaman dan pengetahuan yang luas, cepat memahami masalah, tidak pelupa, tidak buntu waktu gawat.

3. Tenang, tidak pemarah, bertimbang rasa, pengasih dan lemah lembut.

Bukankah SA Umar bin Abdul Aziz begitu hebatnya pemerintahannya, sedangkan baginda memerintah dalam jangka masa yang cukup singkat, tidak lain kerana 2 asas penting yang dipegangnya. Pertama, berIman dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT, mengetahui bahawa kita hanyalah Khalifah Allah yang diberi amanah untuk menegakkan agama dan mengurus dunia dengannya. Kedua, rasa bertimbang rasa, pengasih dan lemah lembut yang sangat tinggi yang ada pada baginda.
Baginda pernah bertitah, “Apakah yang akan aku jawab pada Allah, andai kiranya ada keldai di Baghdad yang kakinya terperosok ke dalam lubang jalan yang rosak, akibat kelalaian aku melaksanakan amanah..”

4. Berani dan bermaruah, tidak penakut, tidak pula gopoh. Sebaik-baik keberanian adalah yang berterus terang di atas kebenaran dan sanggup menyembunyikan rahsia yang diamanahkan padanya, mengakui kesalahan kiranya dia bersalah dan menginsafi diri sendiri.

5. Bercakap benar apa jua keadaan. Supaya sifat ini terjaga, seorang pemimpin hendaklah hormat menerima dan menyampaikan berita yang diterima.

6. Sifat Tawadhu’ dan merendah diri terhadap orang-orang Mu’min.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Maidah, ayat ke-54 :
“..kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, Dia menyintainya dan mereka menyintaiNya, mereka bersikap lemah lembut, merendah diri kepada orang yang berIman, dan bersikap keras, tegas kepada orang-orang Kafir.. ”

7. Menunaikan janji.

8. Sabar. Kerana perjalanan Da’wah adalah perjalanan yang tersangat panjang, yang mestilah dipimpin oleh Mukmin yang tinggi sabarnya dan cekal menempuh jalanan perjuangan.

Firman Allah SWT, di dalam Surah Ali-Imran, ayat ke-200 :
“Wahai orang-orang berIman, bersabarlah, dan pertahankanlah kesabaran serta tetaplah di pengkalan dan bertaqwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu berjaya”

Pada hakikatnya, masih banyak ciri-ciri yang perlu ada pada kepimpinan Islam, termasuklah ciri-ciri atau akhlak Umumi Muslim yang dituntut ke atas seorang pemimpin Islam. Antaranya, ihsan kepada golongan yang lemah, memelihara silaturrahim, memuliakan anak yatim dan yang miskin, pemalu, menjauhkan diri daripada berkata-kata secara kasar, menguasai teknik berpidato dan menarik perhatian, menjauhkan diri daripada perkara bidaah dan syubhah, melazimi amalan Sunnah, berwaspada, bertimbang rasa, tidak memberat-beratkan atau terlalu cuai dan sebagainya lagi.

Kesemua ini adalah amat penting ke atas seseorang kepimpinan Islam. Kerana kedudukan pemimpin Islam terutamanya di dalam harakah Islam adalah amat tinggi.

Telah berpesan Imam Hassan al-Banna, di dalam Risalah Taalim, “yang saya maksudkan dengan Thiqah ialah keyakinan seorang Jundi (pendakwah)  kepada Qiyadi (pemimpin) nya pada kemampuan dan keikhlasannya, dengan keyakinan yang mendalam sehingga akan lahirnya perasaan kasih, penghargaan, penghormatan dan ketaatan”

Kata as-Syahid lagi “Qiadah merupakan sebahagian daripada Da’wah. Da’wah tidak akan wujud tanpa Qiadah. Kekuatan sistem jemaah, kekemasan strateginya, kejayaannya menuju matlamat dan keupayaannya menghadapi segala bentuk halangan serta kesusahan bergantung kepada sejauh mana timbal balik Thiqah di antara Qiadi dan Jundi”

“Dalam Da’wah, qiadah mempunyai hak seorang bapa dari sudut ikatan hati, hak seorang Ustaz dari sudut memberi ilmu, hak seorang Syeikh dari sudut pendidikan Rohani dan hak seorang pemimpin di sudut siasah dan polisi umum Da’wah, da’wah kita merangkumi semua makna-makna ini”

Justeru, atas kedudukan yang sebegini tinggi, yang diamanahkan kepada Kepimpinan, maka tidak wajarlah amanah kepimpinan diletakkan pada orang-orang yang tidak amanah dan layak.

WaLlahu’alam..

0 comments:

Post a Comment